Aktualności

Odpowiedź na otwarty list protestacyjny w sprawie projektu nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także wprowadzeniem poprawki dotyczącej trybu powoływania przewodniczącego CK

Poniżej zamieszczamy odpowiedź na otwarty list protestacyjny skierowany do Premier Beaty Szydło i Ministra Jarosława Gowina przygotowany przez Radę Naukową IBB PAN. więcej

Dr Szymon Świeżewski laureatem Programu TEAM FNP

Z przyjemnością informujemy, że dr Szymon Świeżewski został laureatem Programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z projektem pt.: "Antisense transcription requirement for plant external environment sensing". Gratutujemy!

Warsztaty ERC organizowane przez Polską Akademię Nauk

Polska Akademia Nauk we współpracy z Imperial College, London organizuje warsztaty dla naukowców z OBSZARU NAUK ŚCISŁYCH I O NAUK O ŻYCIU zainteresowanych aplikowaniem o granty EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC). Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica, przy ul. Nowy Świat 72. Czytaj dalej »

Komunikaty Sekretariatu Naukowego

Rekrutacja na Studia Doktoranckie IBB PAN 13.06.2017

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na studia doktoranckie rozpoczynające się 1 października 2017 r. Studia prowadzone są w dziedzinie nauki biologiczne, w dyscyplinach: biochemia, biofizyka, biologia. więcej informacji

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowiska post-doca 29.05.2017

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, ogłasza nabór na stanowisko post-doca do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Molekularny mechanizm kontroli tempa elongacji PolII przez splicing.” więcej informacji

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowiska doktoranta 29.05.2017

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie,  ogłasza nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Molekularny mechanizm kontroli tempa elongacji PolII przez splicing.” więcej informacji